Μονές ψαλιδωτές πλατφόρμες αυτοκινήτων με μετατόπιση

Μονές ψαλιδωτές πλατφόρμες αυτοκινήτων με περιστροφή Πληροφορίες

ΤΥΠΟΣ OS/Α/1Ψ/3000 με μετατόπιση

3000 kg

Η ψαλιδωτή πλατφόρμα OSCAR μπορεί να καλύψει την κατακόρυφη μεταφορά οχημάτων προς ένα η περισσότερα επίπεδα σε περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η κατασκευή μεγάλων φρεατίων και η δημιουργία κεκλιμένων επιπέδων

Λόγω της κατασκευής του εκμεταλλεύεται πλήρως τις διαστάσεις του φρεατίου

Σχετικές Εικόνες

Μονές ψαλιδωτές πλατφόρμες αυτοκινήτων με περιστροφή  Μονές ψαλιδωτές πλατφόρμες αυτοκινήτων με περιστροφή  Μονές ψαλιδωτές πλατφόρμες αυτοκινήτων με περιστροφή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ανυψωτική Ικανότητα: 3000 kg
Βάθος πυθμένα: 450 - 550 min
Διαστάσεις Πλατφόρμας: 2500 mm x 5000 mm (min)
Διαστάσεις Φρεατίου: 2600 mm x 5100 mm (min)

*Οι διαστάσεις της πλατφόρμας είναι ενδεικτικές μπορούν να τροποποιηθούν.

Έξτρα Πληροφορίες

  • Τεχνικός φάκελος πολεοδομίας.
  • Πλήρη κάλυψη νομοθεσίας.
  • Πιστοποίηση εξέτασης τύπου και σήμανση CE.
  • Εγγύηση και ποιότητα OSCAR.