Αναβατόρια αυτοκινήτων με πλάγια στήριξη

Αναβατόρια αυτοκινήτων με πλάγια στήριξη Πληροφορίες

ΤΥΠΟΣ OS/MCA

3000 kg

  • Το αναβατόριο πλάγιας στήριξης OSCAR είναι κατάλληλο για την κατακόρυφη μετακίνηση οχημάτων απο 2 - 9 Μ.
  • Η μεγάλη πείρα μας στη συγκεκριμένη κατασκευή έχει σαν αποτέλεσμα την γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση.
  • Προτείνεται για περιπτώσεις μεγάλων διαδρομών και για μικρό βάθος πυθμένα
Σχετικές Εικόνες

Αναβατόρια αυτοκινήτων με πλάγια στήριξη  Αναβατόρια αυτοκινήτων με πλάγια στήριξη  Αναβατόρια αυτοκινήτων με πλάγια στήριξη  Αναβατόρια αυτοκινήτων με πλάγια στήριξη  Αναβατόρια αυτοκινήτων με πλάγια στήριξη  Αναβατόρια αυτοκινήτων με πλάγια στήριξη  Αναβατόρια αυτοκινήτων με πλάγια στήριξη  Αναβατόρια αυτοκινήτων με πλάγια στήριξη

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ανυψωτική Ικανότητα: 3000 kg
Βάθος πυθμένα: 400 min
Διαστάσεις Πλατφόρμας: 2500 mm x 5000 mm (min)
Διαστάσεις Φρεατίου: 2850 mm x 5100 mm (min)

*Οι διαστάσεις της πλατφόρμας είναι ενδεικτικές μπορούν να τροποποιηθούν.

Έξτρα Πληροφορίες

  • Τεχνικός φάκελος πολεοδομίας.
  • Πλήρη κάλυψη νομοθεσίας.
  • Πιστοποίηση εξέτασης τύπου και σήμανση CE.
  • Εγγύηση και ποιότητα OSCAR.