Αναβατόρια αυτοκινήτων με διπλούς ιστούς απέναντι

Αναβατόρια αυτοκινήτων με διπλούς ιστούς απέναντι Πληροφορίες

ΤΥΠΟΣ OS/C/4K/T2

3000 kg

  • Το αναβατόριο με διπλούς ιστούς απέναντι  είναι κατάλληλο για την κατακόρυφη μετακίνηση οχημάτων απο 2 - 9 Μ.
  • Η μεγάλη πείρα μας στη συγκεκριμένη κατασκευή έχει σαν αποτέλεσμα την γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση.
  • Προτείνεται για περιπτώσεις μεγάλων διαδρομών και για μικρό βάθος πυθμένα.
Σχετικές Εικόνες

Αναβατόρια αυτοκινήτων με διπλούς ιστούς απέναντι  Αναβατόρια αυτοκινήτων με διπλούς ιστούς απέναντι  Αναβατόρια αυτοκινήτων με διπλούς ιστούς απέναντι

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ανυψωτική Ικανότητα: 3000 kg
Βάθος πυθμένα: 300 min
Διαστάσεις Πλατφόρμας: 2500 mm x 5000 mm (min)
Διαστάσεις Φρεατίου: 3100 mm x 5100 mm (min)

Έξτρα Πληροφορίες

  • Τεχνικός φάκελος πολεοδομίας.
  • Πλήρη κάλυψη νομοθεσίας.
  • Πιστοποίηση εξέτασης τύπου και σήμανση CE.
  • Εγγύηση και ποιότητα OSCAR.