Αναβατόρια με κλωβό OS 600

Αναβατορια με κλωβο Πληροφορίες

Ο ανελκυστήρας OS-600 διαθέτει χαλύβδινο κλωβό απαλλάσσοντας από την ανάγκη για εργασίες τοιχοποιίας. Μικρής ανόδου με ή χωρίς φρεάτιο.

Σχετικές Εικόνες

Αναβατορια με κλωβο Αναβατορια με κλωβο Αναβατορια με κλωβο Αναβατορια με κλωβο Αναβατορια με κλωβο