ΚΛΩΒΟΣ ΜΕ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΚΑΙ ΨΑΛΙΔΙ (ΟS 800)

ΚΛΩΒΟΣ ΜΕ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΚΑΙ ΨΑΛΙΔΙ 

HYDRAULIC LIFT & HYDRAULIC DOUBLE SCISSOR LIFT FOR PEOPLE WITH IMPAIRED MOBILITY

(ΟS 800) 

TYΡΕ OS 800_A                       TYΡΕ OS 800_B

  

 

ΚΛΩΒΟΣ ΜΕ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ - HYDRAULIC LIFT

TYΡΕ OS 800_A

 

 

ΚΛΩΒΟΣ ΜΕ ΨΑΛΙΔΩΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ - HYDRAULIC DOUBLE SCISSOR

TYΡΕ OS 800_B