Αναβατορια Αυτοκινήτων για Συνεργεία

ΔΙΚΟΛΩΝΟ ΜΕ  ΠΑΤΩΜΑ                                                      ΔΙΚΟΛΩΝΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΩΜΑ  
 HCT2.5AL30E/40E                                         
                      HCT2.1AL30E/40E
  

Ηλεκτρουδραϋλικό Δικόλωνο με ασφάλειες                               Ηλεκτροϋδραυλικό Δικόλωνο με ασφάλειες  

Με Πάτωμα                                                                            Χωρίς Πάτωμα                                       

                                                                                                                                  

 ΔΙΚΟΛΩΝΟ ΜΕ ΠΑΤΩΜΑ                                   ΔΙΚΟΛΩΝΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΩΜΑ   

Aνυψωτική Ικανότητα 3200kg                                                   Ανυψωτική Ικανότητα 3200 kg      

Βάρος 685 kg                                                                         Βάρος 730 kg                          

Χρόνος Ανύψωσης 55s                                                             Xρόνος Ανύψωσης 55 s

 

 

                                                                  

ΨΑΛΙΔΩΤΟ  ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ Η ΧΩΝΕΥΤΟ ΠΛΗΡΕΣ

HCT3ALX

Aνυψωτική Ικανότητα 4000kg – 5000 kg

ΨΑΛΙΔΩΤΟ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ

 

ΑΡΘΡΩΤΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 12000 KG - 20000 KG

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΑΡΘΡΩΤΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΡΘΡΩΤΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΡΘΡΩΤΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΑΡΘΡΩΤΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΡΘΡΩΤΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ