ΑΜΕΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

admin 0

Αγαπητοί κύριοι,
 
Εκ μέρους της εταιρίας OSCAR INDUSTRY Λ. & Α. ΜΑΝΘΟΣ Ο.Ε θα θέλαμε να πάρουμε την πρωτοβουλία να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στα θέματα προσβασιμότητας για  την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα.
 
Σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (Αρ. Φύλλου 79, 9 Απριλίου 2012, Άρθρα 26-27),
(http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=5nRUKLGlL8E%3D&tabid=506&language=el-GR)
ξεκαθαρίζουν οι ρυθμίσεις σχετικά με την πρόσβαση σε υφιστάμενα και μη, κτίρια για τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα διευκολύνοντας αρκετά τις διαδικάσιες προμήθευσης και εγκατάστασης μηχανικών μέσων κάλυψης υψομετρικών διαφορών.
 
Συγκεκριμένα, οι καινούργιες ρυθμίσεις εστιάζονται στα εξής ακόλουθα σημεία:

  • Παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης αναβατορίου (μηχανικός τρόπος κάλυψης υψομετρικών διαφορών) ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. Αυτό καθίσταται δυνατό διότι τα αναβατόρια δεν θεωρούνται ανελκυστήρες και κατά συνέπεια η διαδικασία που ακολουθείται είναι με έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. (http://www.poleodomia.gov.gr/LinkClick.aspx?fileticket=A8Z5gHvptgs%3d&tabid=54&mid=404)

Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι απλούστερη και κατά πολύ οικονομικότερη τόσο ως προς το διαδικαστικό μέρος (οικοδομική άδεια) όσο και προς το τεχνικό μέρος (δεν είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ανελκυστήρα αλλά αναβατορίου που είναι οικονομικότερη λύση). Τα αναβατόρια εμπίπτουν στις διατάξεις του "ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" του ΥΠΕΚΑ το οποίο εμπεριέχει τις οδηγίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ως προδιαγραφές για τα μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών. (http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=KkoaOAmU1%2f8%3d&tabid=380&language=el-GR).

  • επιτρέπεται κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας διάταξης κανονισμού (συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού πολυκατοικίας κ.λπ. η τοποθέτηση διάταξης (ράμπας ή αναβατορίου) που θα διασφαλίζει την πρόσβαση από το πεζοδρόμιο στους εσωτερικούς/εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους εφόσον διαμένουν ΑμεΑ ως ιδιοκτήτες ή ένοικοι στα παραπάνω κτίρια, γεγόνος που παρέχει το δικαίωμα σε κάθε άτομο με ειδικές αναγκές να εγκαταστήσει ανεμπόδιστα και νόμιμα το μέσο πρόσβασης που επιθυμεί.

Η εταιρεία μας η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των ανυψωτικών μηχανημάτων από το 1979, ακολουθόντας τις επιταγές της εκάστοτε νομοθεσίας αλλά κυρίως αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες των προβλημάτων που εγείρουν, διαθέτει τις τεχνικές λύσεις για όλες τις περιπτώσεις μέσα από μια πλήρη γκάμα μηχανημάτων που φιλοδοξεί να καλύψει όλο το φάσμα αναγκών σε σύναρτηση με τους εκάστοτε τεχνικούς και οικονομικούς περιορισμούς.

Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το διαδικτυακό τόπο μας στο:
www.oscarindustry.gr

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με τεχνικά και νομικά θέματα.

Με εκτίμηση,

Share To: