Πλατφόρμα Πλάγιας Μετατόπισης

Πλατφόρμα Πλάγιας Μετατόπισης Πληροφορίες

ΤΥΠΟΣ OS/MT

Εξυπηρετεί τις περιπτώσεις όπου υπάρχει περιορισμένος χώρος για να πραγματοποιήσει ελιγμούς το όχημα.

Με την πλατφόρμα πλάγιας μετατόπισης εκμεταλλεύεσθε χώρους όπου η πρόσβαση των οχημάτων είναι αδύνατη.
Σχετικές Εικόνες

Πλατφόρμα Πλάγιας Μετατόπισης  Πλατφόρμα Πλάγιας Μετατόπισης  Πλατφόρμα Πλάγιας Μετατόπισης

Πλεονεκτήματα

  • Δυνατότητα πλάγιας μετατόπισης
  • Ελάχιστο βάθος πυθμένα
  • Εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης  που δεν έχουν πρόσβαση
  • Δυνατότητα προσαρμογής σε άλλα συστήματα parking