Περιστρεφόμενη Πλατφόρμα 90°

Περιστρεφόμενη Πλατφόρμα 90° Πληροφορίες

ΤΥΠΟΣ OS/P90

Εξυπηρετεί τις περιπτώσεις όπου υπάρχει περιορισμένος χώρος για να πραγματοποιήσει στροφή το όχημα.

Με δυνατότητα περιστροφής 90° μπορείτε να εκμεταλλευτείτε χώρους όπου η πρόσβαση των οχημάτων είναι αδύνατη.

Η περιστροφή μπορεί να είναι ενσωματωμένη  σε αναβατόρια και Ψαλιδωτές Πλατφόρμες. Δείτε παρακάτω.

Σχετικές Εικόνες

Περιστρεφόμενη Πλατφόρμα 90°  Περιστρεφόμενη Πλατφόρμα 90° 

Πλεονεκτήματα

  • Δυνατότητα περιστροφής 90°
  • Ελάχιστο βάθος πυθμένα
  • Εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης  που δεν έχουν πρόσβαση
  • Δυνατότητα προσαρμογής σε άλλα συστήματα parking
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΕ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΕ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ  ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΕ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ  ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΕ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΕ ΨΑΛΙΔΙ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΕ ΨΑΛΙΔΙ  ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΕ ΨΑΛΙΔΙ  ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΕ ΨΑΛΙΔΙ  ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΕ ΨΑΛΙΔΙ  ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΕ ΨΑΛΙΔΙ