Σχιστικά

Σχιστικά Πληροφορίες

Πρέσες Κοπης Ξυλων (Σχιστικά)
20 ΤΟΝ
Με Ύψος Κοπής Ξύλου 600 mm & 1200 mm


- Με Παρτικόφ  (Αυτόματη επαναφορά εμβόλου)
Διαστάσεις Τραπεζιού 600x500mm

- Mε Ηλεκτρική (Αυτόματη επαναφορά εμβόλου)
380 V και με μοτέρ 5,5 Hp
Διαστάσεις Τραπεζιού 600x500mm
Σχετικές Εικόνες

Σχιστικά  Σχιστικά  Σχιστικά  Σχιστικά  Σχιστικά  Σχιστικά  Σχιστικά  Σχιστικά  Σχιστικά  Σχιστικά