Πρέσσες

 ΠΡΕΣΣΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΠΟ 5 ΤΟΝ. -  500 ΤΟΝ.

ΗΛΕΚΤΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΠΡΕΣΣΕΣ

Ηλεκτροϋδραυλικές πρέσσες (τριών φάσεων 230/400/50 Ηz)με υψηλών πιέσεων κιβώτιο ταχυτήτων και μανόμετρο στις οποίες εφαρμόζεται βαλβίδα διαμέτρησης και τριών θέσεων διανομέας(τροφοδοσία- νεκρό-επιστροφή).

Όλες οι μηχανές συμοληρώνονται με λάδι.Αυτά τα μοντέλα ειναι επίσης εφοδιασμένα με βαρούλκο για την ανύψωση του τραπεζιού. Οι άξονες ειναι επεξεργασμένοι και επιχριωμένοι με ατσάλι.Οι μηχανές παραδίδονται χωρίς διατρητικά εργαλεία.                                                                      

πρεσσες πρεσσες πρεσσες πρεσσες

 

πρεσσες                  πρεσσες

ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΗ                    ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ                                 ΠΡΕΣΣΑ ΧΕΙΡΟΣ 5 ΤΟΝ.             

ΠΡΕΣΣΑ ΑΠΛΗ ΧΕΙΡΟΣ 

                                                                                                                                                              

ΗΛΕΚΤΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΠΡΕΣΣΑ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ    

Ηλεκτροϋδραυλικές πρέσσες (τριών φάσεων 230/400/50 Ηz)με μανόμετρο και διπλό  υδραυλικό κιβώτιο ταχυτήτων πετυχαίνουν με μέσο την πτερυγωτή αντλία στην ταχεία προσέγγιση και επιστροφή και με μέσο αυτή την αντλία και τα αξονικά πιστόνια πετυχαίνουν ενα επίπεδο εργασίας (λειτουργίας).Σε όλες τις πρέσσες εφαρμόζεται βαλβίδα διαμέτρησης και τριών θέσεων διανομέας (τροφοδοσία - νεκρό- επιστροφή).

Όλες οι μηχανές συμοληρώνονται με λάδι.Όλα τα διαφορετικά μοντέλα ειναι επίσης εφοδιασμένα με βαρούλκο για την ανύψωση του τραπεζιού.Οι πρέσσες απο 200 τον. και πάνω έχουν υδραυλική ανύψωση. Οι άξονες ειναι επεξεργασμένοι και επιχριωμένοι με ατσάλι.Οι μηχανές παραδίδονται χωρίς διατρητικά εργαλεία.

πρεσσες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΡΕΣΣΕΣ 

πρεσσες πρεσσες

ΥΔΡΑΛΙΚΕΣ ΠΡΕΣΣΕΣ

Ηλεκτροϋδραυλικές πρέσσες (τριών φάσεων 230/400/50 Ηz)με μανόμετρο και διπλό  υδραυλικό κιβώτιο ταχυτήτων πετυχαίνουν με μέσο την πτερυγωτή αντλία στην ταχεία προσέγγιση και επιστροφή και με μέσο αυτή την αντλία και τα αξονικά πιστόνια πετυχαίνουν ενα επίπεδο εργασίας (λειτουργίας).Σε όλες τις πρέσσες εφαρμόζεται βαλβίδα διαμέτρησης και τριών θέσεων διανομέας (τροφοδοσία - νεκρό- επιστροφή).Χαεη στο ρυθμιζόμενο έμβολο σε μία εγκάρσια έκδοση του αντιπροσωπεύουν την ιδανική λύση όταν κάποιος χρειάζεται διαφορετικές λειτουργίες σε ένα πακέτο και η επανάληψη θα ήταν δύσκολη και δαπανηρή.

Όλες οι μηχανές συμοληρώνονται με λάδι.Όλα τα διαφορετικά μοντέλα ειναι επίσης εφοδιασμένα με ανυψωτικούς άξονες.Οι άξονες ειναι επεξεργασμένοι και επιχριωμένοι με ατσάλι.Οι μηχανές παραδίδονται χωρίς διατρητικά εργαλεία.

πρεσσες πρεσσες πρεσσες πρεσσες πρεσσες πρεσσες

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

πρεσσες